ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา6.30น. ป้ายกฤษดานคร หน้าสถานีรถไฟฟ้า สามแยกบางใหญ่ รถเมล์สาย134 ขับมาด้วยความเร็ว และหยุดจอดไม่ตรงป้ายรถประจำทาง มีผู้โดยสารวิ่งไปขึ้นรถ แต่เขาขับออกไปเลย โดยไม่รอรับ แล้วจะหยุดจอดทำไมครับ ให้คนวิ่งไปหา แล้วออกรถไปนี่ คือไร....?? บริการแย่นะครับแบบนี้ ไม่สมควรที่จะมาขึ้นค่าโดยสารเลยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ