ร้องเรียน 4 เรื่อง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอร้องเรียนเป็นข้อๆ ตามนี้ครับ 1. รถเมล์สาย 1 เปลี่ยนเส้นทางจากการสร้างรถไฟฟ้า แต่ไม่จอดป้ายที่เส้นทางใหม่ผ่าน คือ 1. ป้ายถนนจักรวรรดิ 2. ป้ายศาลเจ้าแม่ทับทิม ทั้งที่ควรจะจอด เพราะการข้าม 2 ป้ายมันไกลเกินไป 2. ป้ายรถเมล์หน้าสยามสแคววัน ย้ายที่ แต่ไม่ยอมย้ายป้ายไป ย้ายแค่ในนาม คนที่ไม่รู้ก็ไปยืนอยู่ที่ป้ายเดิม แต่รถไม่จอด ต้องวิ่งตาม 3. ป้ายรถเมล์สาย 40 ตรงข้ามหัวลำโพง ตอนเย็นรถสาย 40 มาจอดที่ป้ายกันเยอะ จนคนยืนรอรถเมล์ต้องมายืนรอบนถนน อันตรายมาก 4. โทรร้องเรียน 1584 ตอนดึกกับตอนเช้า ไม่ติด โทร 3 ครั้ง ไม่ติดทั้ง 3 ครั้ง ทั้งที่บอกว่าแจ้งได้ 24 ชม. ผมขอทราบความคืบหน้า และติดตามทุกเรื่องด้วยนะครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า รถสาย 1 ป้ายถนนจักรวรรดิ และป้ายศาลเจ้าแม่ทัมทิมไม่ใช่เส้นทางเดินรถของสาย 1 แต่จำเป็นต้องเลี่ยงเส้นทางปกติ เนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า กรณีการกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทาง เป็นอำนาจหน้าที่ของ กทม. หารือประชุมร่วมกับ สน. พื้นที่ เพื่อกำหนดจุดจอดและแก้ปัญหาการจราจรหรืออาจเชิญตัวแทนจาก ขสมก.เข้าร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ ขสมก. มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ที่มีป้ายจอดรับส่ง หากพนักงานไม่จอดรับส่งตามป้ายที่กำหนดมีความผิด สามารถร้องเรียนโดยมีรายละเอียด วันเวลา รถมุ่งหน้าไปไหน ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ กรณีสาย 40 จอดรถกีดขวางป้าย ทำให้ผู้ใช้บริการที่ยืนรอรถที่ป้ายไม่ได้รับความสะดวกและอาจจะเกิดอันตราย ขสมก. ได้ทำหนังสือแจ้งบริษัทให้แก้ไขปรับปรุงการจอดรถให้แล้ว และกรณีติดต่อ 1584 ไม่ได้นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า 1584 มิได้อยู่ในอำนาจขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ