ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 60 เลขข้างรถ : 2-44107 ทะเบียน : 12-5413 ขึ้นจากหน้า ม.ราม ลงเบญจมินทร์ เวลาประมาณ 20:30-21:00 น. วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 แอร์พ่นเบาบางมาก ร้อนมาก ไม่มีอากาศ หายใจไม่ออก อึดอัด คนก็แน่น คนขับก็เปิดเพลงดัง ยิ่งเวียนหัวไปใหญ่ นี่เสียเงินมาเดินทาง แพงกว่ารถครีมแดงน่ะ กรุณาปรับปรุงรถด้วย !! >> กรุณาตอบกลับทางอีเมล : Poopipath.Poomi@gmail.com <<

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ