ร้องเรียน 24

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 รถเมล์ครีมแดง 24 หมายเลขรถ8-50339 เวลาประมาณ 8.15 กดกริ่งก่อนถึงป้ายฝั่งตรงข้ามเรือนจำคลองเปรม เพื่อจะเดินไป กฟภ ปรากฎว่าพนักงานขับรถไม่จอด เลยไปจอดป้ายม.เกษตรศาสตร์ ทั้งๆที่พนักงานเก็บตั๋วก็กดกริ่งซ้ำอีกที ทำให้ไปทำงานสาย เนื่องจากต้องจ้ามใั่งเพื่อนั่งรถย้อนกลับมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ