ร้องเรียน 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1. รถแอร์ ควรตรวจสภาพ เติมน้ำยาแอร์ ให้พร้อมก่อนการนำออกมาบริการหรือไม่ ปัญหาที่เจอคือ จ่ายค่าโดยสารรถแอร์ แต่ได้รั่งรถที่มีแต่ลมร้อนๆ ไม่พร้อมก็ไม่ควรออกมาให้บริการ 2. จำนสนรถในการให้บริกาา คสรบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่คนใช้งานหรือไม่ ปัญหาที่เจอคือ ช่วงพีคไทม์ แทบจะหารถเมล์สาย 206 ไม่เจอเลย ยืนรอเป็น ชม.ๆ เมื่อไหร่จะปรับปรุงสักที 3. การให้บริการสำหรับกระเป๋ารถเมล์ เมื่อพบเห็นคนท้อง คนแก่ ควรจะช่วยหรือจัดหาที่นั่งสำหรับบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ปัญหาที่เจอคือ กระเป๋ารถเมล์เห็น แต่เพิกเฉย แถมยังเบียดคนท้องจนหลังแอ่น ไม่ช่วยแล้วยังทำให้ผู้ฌดยสารลำบากอีก กระเป๋ารถเมล์ควรจะ support บุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษหรือไม่ ในเมื่อผู้โดยาารทั้วๆไปก็ไม่ให้คสามสำคัญกับคนท้อง หรือคนแก่อยู่แล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ