ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีสาย 97 ทะเบียน 12-0822 กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 10.40 น. ป้ายหน้าเตาปูนแมนชั่น บางซื่อ จอดรับผู้โดยสารแล้วรีบออกรถไม่ดูเลยประตูแทบหนีบผู้โดยสาร ถ้าเป็นผู้สูงอายุคงถูกประตูหนีบไปแล้ว