ร้องเรียน 180 วิ่งลัดเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนรถสาย 180 ค่ะ สายนี้รถน้อยมากขาดระยะประจำ และรถชอบวิ่งลัดจาก 5 แยก ณ ระนองเลี้ยวขวาไปทางสนามกีฬาเลย วึ่งปกติต้องวิ่งตรงมาทาง รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ ผู้โดยสารต้องรอนานมาก เห็นหับตาหลานครั้งกับพฤติกรรมเช่นนี้ ตกลงจะยกเลิกเส้นทางหรือว่ายังไงคะ เห็นใจผู้โดยสารมั่ คนรอไม่ใช่น้อยๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกในการเดินทาง และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถตามเส้นทางที่กำหนด หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ