ร้องเรียน 140

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1.มีการเปิดประตูก่อนถึงป้ายโดยที่นายท่าประกาศแล้วให้เปิดต้นป้าย 2.ทำให้ผู้โดยสารที่รอต้นป้ายต้องวิ่งเบียดกันไปขึ้นทำให้ไม่มีระเบียบ 3.เพราะรถสายนี้จะทราบกันดีว่าหากรอประกันเวลาต้องรอต้นป้าย ปล.หากต้องการให้มีความเป็นระเบียบกรุณาอบรมรถที่เป็นประกันเวลาให้เปิดต้นป้าย หรือหากจะไม่เปิดต้นป้ายก็ต้องบอกให้เป็นระเบียบโดยทั่วกันเพราะผู้โดยสารเคยเจอเหตุการณ์เดิน ไปขึ้นแล้วไม่เปิดโดยนายท่าแจ้งว่าประกันเวลาต้องเปิดต้นป้ายทำให้ผู้โดยสารเกิดความสับสน ประกันเวลา 7.00 น. 9 /9/62ทะเบียน 15-3724

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ