ร้องเรียน สาย146

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย146 เวลา5โมงครึ่ง เส้นเพชรเกษม ตรงป้ายวัดรางบัว ผู้โดยสารยังลงไม่หมดก็เริ่มออกรถแล้ว มีผุ้โดยสารที่ลงเป็นคนแก่โดนกระชากเกือบล้ม หรือเพราะเห็นว่าเป้นคนแก่ลงช้าหรืออย่างไร รบกวนช่วยตรวจสอบคนขับให้ด้วย ไม่ใช่ว่าเกิดการสูญเสียก่อนแล้วค่อยตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 146 พขร.ทำให้ผู้โดยสารเกือบตกรถนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ