ร้องเรียน สาย 69 (12.00) วันที่ 31/5/2559 จอดรถให้ผู้โดยสารลงเลนกลางที่ไม่ใช่เลนป้ายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากวันนี้ทางคุณแม่ได้นั่งรถเมลล์จากป้ายสนามบินน้ำไปลงตรงป้ายกรมปรมาณูและสันติก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ทางพนักงานขับรถร่วมเอกชนสาย69ไม่ได้เข้าเลนที่เป็นจุดให้ผู้โดยสารลงตรงป้ายรถเมลล์ แต่จอดลงให้ผู้โดยสารลงตรงเลนกลาง(เลนทางด่วน)และให้ทางผู้โดยสารข้ามถนนเองโดยไม่มีทางเท้าหรือสะพานลอยแต่อย่างใด ซึ่งอันตรายมากและหากผู้โดยสารถูกรถเฉี่ยวชนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งคิดว่าการกระทำดังกล่าวที่จอดผู้โดยสารทิ้งไว้กลางทางเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หากความสะดวกในการขับรถแล้วต้องการความรวดเร็วเพื่อเพิ่มรอบการขับรถ หรือต้องไปให้ทันเวลา ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้โดยสาร คิดว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีหัวใจบริการในการขับรถโดยสาร ซึ่งหัวใจการบริการโดยส่งผู้โดยสารให้ถึงที่อย่างปลอดภัยคือหัวใจหลัก ทั้งนี้ทั้งนั้นขอความกรุณาช่วยตักเตือนพนักงานด้วยนะค่ะ อย่าคิดว่าค่ารถไม่กี่บาทก็บริการตามราคา จะปล่อยทิ้งตรงไหนตามใจก็ได้ ผู้โดยสารไม่ใช่ผัก ปลา สิ่งไม่มีชีวิตนะค่ะ เพราะถ้าคิดอย่างนั้นอย่าทำธุรกิจแบบนี้เลยค่ะ สงสารผู้ใช้บริการ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 69 จอดรถเลนกลางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู่้เกี่ยวข้องให้ อบรม กำชับและย้ำเตือนมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ