ร้องเรียน สาย 168

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 010763 ขอร้องเรียนการให้บริการ สายรถเมล์ 168 การปล่อยรถ ทำไมให้ผู้โดยสาร รอรถเมล์ นานขนาด เป็นช่างเวลา 2-3 ชม แล้วมีแต่ ขบวนรถเสริม แค่ลำสาลีเท่านั้น ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางไปตลาดมีน หรือนั่งรถระยะยาว ต้องใช้บริการ แต่การปล่อยรถ มีแต่รถเสริมเท่านั้น ทำให้พี่ผู้โดยสาร จำนวนเยอะรอนานเป็นเวลานานพอสมควร รบกวนช่วยปรับปรุงหรือหยุดวิ่งไปเลยนะคะ ถ้าบริการแบบนี้ น่าจะมีความเห็นใจแก่ผู้โดยสารด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ