ร้องเรียน สาย 165

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรี สาย165ครีมแดง ไม่จอดที่ป้ายทั้งที่มีคนโบก ตรงป้ายเพชรเกษม46 เยี้ยงศาลเจ้าพ่อเสือ เวลาประมาณ 07:00น