ร้องเรียน รถ29 ครีมแดง โบกไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ29 ครีมแดง ไปหัวลำโพง ทะเบียน11-8692 วันที่12/07/2017 เวลา 8.50 หน้าตึกชินวัตร1ซอยสายลม คนขับเปนผญ.ขับเลนกลาง จอดส่งผดส.ให้ลงก่อนถึงป้ายกลางถนน คนรออยู่ที่ป้ายโบกให้จอด แต่คนขับปิดประตูและขับเลยไปเลย รถเมลไม่ได้มาทุก5นาทีนะคะ เว้นระยะนานมากกว่าแต่ละคันจะมา แล้ขมาถึงไม่จอดรับผดส. ถ้าจะขับรถเล่นรอบเมืองก้อติดป้ายบอกค่ะ จะได้ไม่เสียเวลายืนรอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ