ร้องเรียน รถ ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 9 ตุลาคม 60 เวลาประมาณ 9.25 น. รถเมล์สาย 16 หมายเลข 8- 55166 ไม่จอดรับ ผู้โดยสาร ป้ายเพชรบุรี ซอย 4 ครับ ซึ่งรถคันดังกล่าว ไม่วิ่งชิดขอบทาง และไม่จอดรับ ผู้โดยสารครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ(กรณีร้องเรียนมาหลายครั้งแล้ว) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกับพนักงานขับรถคันดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ หากผลดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 16 เบอร์ 8-55166 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ทาง ขสมก.ได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ