ร้องเรียน รถเมล์ 84ก ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันทั่ 1 เมษายน 2561 เวลา 21.23 น. รถเมล์ 84ก ทะเบียน 12-0293(6-50424) อ้างอิงจากแอพ ViaBus ไม่จอดรับผู้โดยสาร กรุณาดำเนินการตามเรื่องที่ได้ร้องเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย ขอให้ทำการตรวจจากกล้องหน้ารถคนขับตามทะเบียนนี้ด้วบครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ