ร้องเรียน รถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 11/11/62 เวลาโดยประมาณ 9.20 น. ป้ายหน้าเขตบางขุนเทียน รถเมล์สาย 141 ทะเบียน15-3918 ผู้โดยสารโบกรถ แต่ไม่ยอมจ่ายป้าย ขับรถเลยไปเลย คนขับเป็นผู้หญิง ผมยาว ท้วมๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ