ร้องเรียน รถเมล์สีส้ม สาย 39

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สีส้มสาย 39 ทะเบียน 14-8372 กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิงมารยาทแย่มาก พูดจาประชดประชัน เหน็บแนม แต่เป็นเฉพาะกับผู้โดยสารหญิง กับผู้ชายไม่มีปัญหา ถ้าเป็นผู้ชายจะค่อนข้างอ่อนหวานเป็นพิเศษ แต่ผู้หญิงกับคนแก่นี่เหน็บเอาๆ แย่มากค่ะ

เรียน คุณแอ๋ม ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเก็บค่าโดยสารรถมินิบัสสาย 39 ทะเบียน 14-8372 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชีแจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ