ร้องเรียน รถเมล์สาย 59

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ เวลา 08.15 น. ได้ลงจากรถเมล์สาย 59 ทะเบียน 13-1066 ขณะกำลังลงจากรถ ที่ป้ายตรงตำรวจตระเวนชายแดน พนักงานขับรถได้ขับรถออก ทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุตอนลง ทั้งนี้ ถ้าไม่มีผู้โดยสารโบกขึ้นรถ อาจจะตกรถเมล์ ขอให้ตักเตือนพนักงานขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังมากกว่านี้ เพราะไม่ได้มีผู้โดยสารลงคนเดียว

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 59 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้ายด้วยความระมัดระวัง ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ