ร้องเรียน รถสาย 25 ปากน้ำ-ท่าช้าง เลข 3-40218

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอบถึงปากน้ำ 11.30 จอดส่ง ผู้โดยสารนอกป้าย ที่บริเวณซอย ก่อนถึง วิทยาลัยสารพัดช่าง แต่ไม่ยอมจอดรับตรง ป้ายรถเมล์ Bts ปากน้ำ จอดเลยจนเกือบขึ้นสะพาน ให้ผู้โดยสารวิ่งตามไปขึ้น ทั้งๆที่รอรถมากว่า 30 นาที ช่วยตักเตือนคนขับด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ