ร้องเรียน รถสาย 178 รอ1ชม. ไม่มีรถ รถรอบสุดท้าย ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้จำเป็นต้องเดินทางโดย ช่วงบ่ายโมง ที่รอรถตั้ง1ชม. ก็ไม่มีรถ ไม่ทราบว่าทำไมถึงปล่อยให้ไม่มีรถวิ่งเลย ขากลับ ประมาณสี่ทุ่มครึ่ง คาดว่าจะเป็นคันสุดท้ายที่วิ่ง แต่ดันไม่จอดรับ ซึ่งทำให้ผมต้องใช้การเดินกลับบ้านในเวลาดึก ผมบอกได้เลยว่า ไม่น่าทำกับผู้โดยสารตาดำๆแบบนี้เลยครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)