ร้องเรียน รถร่วมขสมก.สาย388 ปากเกร็ด-ศาลายา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วม ขสมก.สาย388 ปากเกร็ด-ศาลายา มีการวิ่งรถไม่ตรงเวลาตามที่กำหนด ทำให้ผู้โดยสารรอรถนานมาก คันละเป็นหลายชั่วโมง จึงขอให้ปรับปรุงและตักเตือนโดยด่วนครับ