ร้องเรียน รถปอ.6-56 เลขทะเบียนI5-3652

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียน รถปอ.6-56 เลขทะเบียนl5-3652 วันที่17พ.ค.2563 เวลาประมาณ 14.30น. เหตุเกิดที่ : แยกก่อนถึงท่านำ้พระประแดง รถปอ.6-56 เลขทะเบียนl5-3652 ซึ่งออกมาจากเลี้ยวตัดหน้ารถเก๋งที่มาทางตรง เกือบชน แล้วไม่มีคำขอโทษจากคนขับสักคำ ขับรถโดยประมาท นิสัยแย่มาก โปรดดำเนินการทางวินัยด่วน ขอบคุณล่วงหน้า

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสารมินิบัสสายปอ.6-56 ทะเบียน 15-3652 ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้กระทำการดังเช่นที่ร้องเรียนมาอีกโดยเด็ดขาด หากพบข้อร้องเรียนเช่นเดิมอีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนัก (ทั้งพนักงานแลบะผู้ประกอบการ) ต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทางสารธารณะร่วมกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ.