ร้องเรียน พกส. สาย 142

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 142 วัดสน - ปากน้ำ วันอังคารที่ 11 ก.ค. 60 ขึ้นจากป้ายวัดสนเวลา 21.20 ถึงปากน้ำเวลา 22.00 ทะเบียนข้างรถ 3-45059 พนักงานเก็บสตางค์พูดจาไม่สุภาพ ชอบพึมพำพูดคนเดียวทำนองต่อว่าผู้โดยสาร ไม่หลีกทางให้ผู้โดยสาร ทำตัวเป็นอันธพาน อารมณ์เกรี้ยวกราด เหวี่ยงใส่ผู้โดยสาร อยากให้ ขสมก. อบรมและตักเตือนเรื่องมารยาท เพราะถึงผู้โดยสารจะจ่ายค่าโดยสารไม่มาก แต่พวกเราก็อยากได้บริการที่ดีจากคุณ ขอแสดงความนับถือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ