ร้องเรียน ผู้บริหาร ขสมก. ไร้ศักยภาพในการทำงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ระบบขนส่งมวลชนที่ความการคาดการเวลาได้และปลอดภัยเป็นความต้องการของคนกรุงเทพฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นรถล่าช้า รถไม่จอดป้ายในปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นการดำเนินการเชิงนโยบายทั้งสิ้น ถ้าผู้บริหาร ขสมก ชุดปัจจุบันไร้ความสามารถ ไม่มีปัญญาพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งให้เป็นเช่นนั้น ผมว่าพวกคุณควรจะลาออกไปทำอย่างอื่น คนกรุงเทพฯต้องการคนที่มีความสามารถมาทำงาน อย่าอยู่กินเงินเดือนมวลชนแต่เดินหายใจทิ้งไปเปล่าๆเลย