ร้องเรียน ปอ 6-61 ขับรถแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ 6-61 ขับรถไม่ปลอดภัย เป็นอันตรายกับรถคันอื่นๆบนถนน