[ ร้องเรียน : ปอ. 142 ] - ทำไมไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอร้องเรียนเกี่ยวกับรถปอ. สาย 142 โบกรถแล้วไม่จอดรับผู้โดยสาร เลขที่รถ : 16-1927 | 3-70416 ป้าย : หมู่บ้านนภาลัย รพ.มนารมย์ ช่วงเวลาประมาณ 18.40 น. อ้างอิงป้ายจอดรถจาก : http://www.bmta.co.th/th/bus/142 โดยกระผมโบกรถ ปอ. 142 ก่อนที่รถจะถึงป้าย "หมู่บ้านนภาลัย รพ.มนารมย์" ประมาณ 100 เมตร แต่คนขับเป็นผู้หญิง ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายดังกล่าว ( สามารถเช็คกล้องจากหน้ารถได้ ) ช่วงเวลาประมาณ 18.40 น. ปล. ซึ่งเป็นสายที่รถขาดระยะ นานๆ จะมาสักคัน รออีกที ราวๆ 30 นาที ได้รับความเดือดร้อนมาก ช่วงเวลาเร่งด่วน ไม่มีรถ รอรถนาน และยังจะไม่จอดรับผู้โดยสารอีก รบกวนชี้เเจง หรือแสดงความรับผิดชอบหน่อยครับ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ