ร้องเรียน ปอ สาย514

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 9.20 คือมีคนรอรถจำนวนมากแต่ รถ ปอ สาย 514 ทะเบียน 12-5457 กลับขับรถไม่จอดป้ายทั้งทีเห็น คนโบกเรียกแล้ว ซึ่งป้ายอยู่หน้า ซอยลาดพร้าว 112

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.514 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ