ร้องเรียน น้ำแอร์หยด พขร พกส ไม่มีแนวทางป้องกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 168 หมายเลขข้างรถ 2-67030 เลขทะเบียนรถ 1-0309 ขึ้นจาก สี่แยกผังเมือง ถนนพระราม 9 เวลา 17:51 วันที่ 19 กันยายน 2561 เบาะคนนั่งแถวขวา เก้าอี้ที่2 เปียก น้ำแอร์หยด ไม่มีการเอาป้าย หรือวิ่งกีดขวาง มาวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนนั่ง พนักงานมีการพูดจาว่า เบาะมันเปียก ก็ไม่รู้จะทำยังไง คนเต็มรถ เห็นเบาะว่างๆ ก็น่าจะแปลกๆแล้ว (เชิงเหมือนถากถางผู้โดยสารว่าไม่สังเกต ไม่ดูเอง)

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 168 ดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ