ร้องเรียน นางสาวยุวดี คงทน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวานนั่งรถสาย A1 จาดดอนเมือง จะไปลงใต้ดินตรงจตุจักร โดยกระเป๋ารถเมล์ชื่อคุณยุวดี คงทน มีพฤติกรรมที่แย่มากกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งตะโกนใส่ และเพิกเฉยเมื่อนักท่องเที่ยวสอบถาม อยากให้องค์กรช่วยปรับปรุงการบริการเพื่อจะได้พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการบริการและอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)