ร้องเรียน คนขันรถ + กระเป๋า สาย 510:1-70344​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถ ขับรถไม่สุขภาพ ขับรถหวาดเสียว​ เบรคทีหัวทิ่ม + กระเป๋าป้าผู้หญิงผู้จาไม่ไพเราะบริการงั้นๆหางเสียงการใก้บริการหายไปไหน ของเราจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ก็ถามย้ำว่าว่าบัตรอะไร ถามตอบก็ตอบเเล้ว สุดท้ายมองหางตาใส ผู้โดยสาร เเบบนี้ก็ได้หรอ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ