ร้องเรียนไปก็เท่านั้น กี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่ดีขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นอะไรอ่านแล้วก็อปตอบๆ รถก็กองกันอยู่ที่เดียว บริหารไม่เป็นรึไง สักแต่นั่งแดกเงินเดือน