ร้องเรียนเหตุการขบรถไม่สุภาพ และกระชาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 47 เลขทะเบียน 4-40485 หมายเลขข้างรถ 12-0784 พนักงานขับรถโดยสารชื่อ นายชัยณรงค์ เหมาะดี เวลาประมาณ18.30 ของวันอังคาร 23 มิถุนายน 2563 ได้ขับรถค่อนข้างเร็วและกระชากหลายครั้งทำให้ผู้โดยสารที่ยืนอยู่จำนวนหนึ่งเกือบล้มลง จึงอยากให้ทำการตักเตือนพนักงานขับรถโดยสารดังกล่าว ขอขอบคุณมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ