ร้องเรียนเรื่องการปล่อยรถสาย 73 ค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คือเป็นคนนึงที่ต้องใช้บริการรถเมล์สาย 73 หรือ 73ก บริเวรตรงข้ามเอสพลานาสรัชดา เพื่อไปลงที่หัวลำโพง แต่เกือบทุกวันคือ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป รถที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคันไหนเลยที่วิ่งไปยังสะพานพุทธ ที่ผ่านมาก็ล้วนเป็นรถเสริมทั้งสิ้น เคยรอรถที่ไปสะพานพุทธตั้งแต่เวลา 19.28 น. ได้ขึ้นตอน 21.14 น.ไม่คิดว่ามันเว้นช่วงนานไปหรือคะ? คือถ้าจะไปไกลเกินกว่าราชประสงค์ หรือ มาบุญคลองก็จะต้องรอเป็นเวลานานขนาดนี้ไปตลอดเลยทั้ง ๆ ที่ก็จ่ายเงินตามระยะเหมือนกัน ไม่ทราบว่ารถเสริมทุก ๆ คันได้รับอนุญาติให้เสริมหรือว่าตัดสินใจกันเองคะ เพราะไม่อยากจะเชื่อว่า ผ่านไป 5-7คันจะไม่มีคันไหนไปจนสุดสายเลย รบกวนด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ