ร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ เมื่อเวลา 11.35 น. ได้เดินทางโดยสารประจำทางสาย 511 (ทางด่วน) จาก สำโรง ไป ปิ่นเกล้า เนื่องจากไม่เคยโดยสารสายนี้ จึงได้สอบถามราคาค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวทำกริยาไม่พอใจแล้วเดินผ่านไปด้านหลังโดยไม่ได้ตอบ เมื่อเดินกลับมาด้านหน้าจึงได้สอบถามค่าบริการอีกครั้ง ซึ่งพนักงานได้ตอบกลับมาโดยใช้น้ำเสียงตะคอกว่า 27 บาท เมื่อดิฉันยื่นเงินให้ พนักงานกลับหันหลังใส่ แล้วเก็บค่าโดยสารผู้โดยสารผู้ชายก่อนแล้วจึงหันมารับเงินค่าโดยสารจากดิฉัน ถัดมามีคุณป้าท่านหนึ่งได้ชำระเงินค่าโดยสารซึ่งก็น่าจะไม่สารราคาเหมือนดิฉัน เมื่อคุณป้าสอบถามราคาค่าโดยสาร พนักงานกลับบอกคุณป้าให้นับเงินทอนโดยใช้น้ำเสียงที่ไม่พอใจและไม่สุภาพ ตะคอกใส่คุณป้าเหมือนที่ทำกับดิฉัน ดิฉันอยากให้ทางองค์กรอบรมพนักงานคนดังกล่าวที่แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมและไม่สมควรนี้ ควรมีบทลงโทษและควบคุมพฤติกรรม ในฐานะที่ดิฉันทำงานในสายงานบริการ ดิฉันถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากไม่มีใจรักการบริการหรือไม่มีความอดทนกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายก็ควรพิจารณาตัวเองลาออกจากงานนี้ เพราะยังมีอีกหลายคนที่อยากทำงานนี้และมีใจรักการบริการ ฝากไว้ด้วยนะคะ 511 3-70455 16-1970

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ