ร้องเรียนเรื่องกลิ่น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 141 5-70101 กลิ่นในรถแย่มากค่ะ