ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้าที่โบกรถที่ป้ายรถเมย์ตรงวัดสนชอบให้รถเมย์สาย 140 กับ 141 จอดนานๆตอน เวลา 6.50 คะ ทำให้รถติด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ