ร้องเรียนเงินกู้นอกนอกระบบในสถานประกอบการณ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กราบเรียนผุ้เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยมีการร้องเรียนเข้ามาว่า ได้มีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ภายในองค์กร สถานที่ปล่อยรถเมล์ ตามสายต่างๆ อาทิ อู่รถเมล์เคหะบางบัวทอง อู่รถเมล์พระราม และ อุู่รถเมล์คลองเตย ได้มีการข่มขู่ และ เบื้องต้น มีพนักงานบางส่วนได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรมเป็นจำนวนหนึ่ง จึงอยากขอให้องค์กรช่วยยุติ ยับยั้งการกระทำตังกล่าวที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน หรือ ให้เกิดความเสียหายในภายภาคหน้าสืบต่อไป ขอให้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วน ขอบคุณค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากตรวจสอบแล้วเป็นจริงจะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป ขอบคุณที่แนะนำบริการ