ร้องเรียนอู่รถเมล์สาย101

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อู่รถเมล์101ช่วงเย็น-ค่ำ ชอบปล่อยรถเมล์พร้อมกัน2คัน ซึ่งผู้โดยสารก็ไม่ได้เยอะ ทำไมต้องปล่อย2คัน แต่ผมกลับต้องยืนรอรถเมล์เป็นเวลา1ชม.เต็ม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ