ร้องเรียนสาย71 เลขข้างรถ71-90

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับเร็ว ปาดหน้าและตะโกนท้าทายคันอื่น นั่งจากวัดธาตุทอง ไปโอสถสภา วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 2ทุ่ม

เรียน คุณเจน ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถสาย 71 เบอร์ 90 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ