ร้องเรียน.สาย522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
20.34น.รอรถปอ.สาย522ป้ายตรงข้ามวัดพระศรี หลักสี่ นานสองนาน4คน โบรกให้จดอดแล้ว ไม่รับผู้โดยสารเฉยเลย ตอนแรกคิดว่าแข่งกันมาปรากฎไม่ใช่ วานช่วยเช็คทีใครขับรถช่วงเวลานี้ จะไม่ให้ขสมก.เจ๊งได้งั้ยในเมื่อขับรถแบบนี้ ห่วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ