ร้องเรียนสาย509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถครึ่งชม. รถ509 มา3 คัน ติดป้ายรถเสริมหมดทุกคัน ไม่ทราบว่าช่วงเวลาเร่งด่วนไปทำงาน ตอนเช้าและตอนเย็น จะติดเป็นรถเสริมอะไรกันนักกันหนา ถ้ารถมีไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มจำนวนรถหรือไม่ ไม่ใช่ให้วิ่งระยะทางสั้นขึ้น เพื่อจะได้วิ่งรถได้หลายๆรอบ ในขณะที่ค่าโดยสารเท่ากัน ไปอนุเสาวรีย์ก็25 ไปอารีย์ก็25 เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดและแย่มาก รบกวนช่วยปรับปรุงด้วยเถอะ ขอร้อง!!!

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ