ร้องเรียนสาย34ไม่จอดรับผู้โดยสาร​ที่ป้ายรถเมล์​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 10.20 น. วันที่25 ม.ค. 2563 ผู้ร้องเรียนกำลังรอขึ้นรถเมล์ที่ป้ายวรรณสรณ์ ถ.พญาไท พบรถเมล์สาย 34 ทะเบียน119981 จอดบริเวณก่อนถึงป้ายรถเมล์ ข้าพเจ้าและชายอีกคนหนึ่งได้เรียกให้รถเปิดให้ขึ้น แต่รถไม่เปิดให้ เมื่อรถเคลื่อนตัวได้มาถึงป้ายรถเมล์ ผู้ร้องเรียนได้เรียกให้จอดอีกครั้ง แต่คนขับรถไม่หยุดจอด ขับต่อเนื่องไปตามสัญญาณไฟเขียวเลย จึงจอร้องเรียนการปฏิบัติ​ของพนักงานขับรถโดยสาร และขอให้ลงโทษอย่างถึงที่สุด และปรับปรุงบริการด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ