ร้องเรียนสาย183

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 9 ตค 57 ขึ้นปอ183จากป้ายสะพานขาวค่ะ ประมาณ 8.20 น. ไปลงป้ายเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะ พอตอนถึงป้ายกระเป๋ารถเมล์ก็กดออดให้ค่ะ แต่คนขับก็ไม่ยอมจอดค่ะ เลยไปป้ายข้างหน้า คนขับน่าจะเป็นคนอิสลามค่ะเพราะใส่หมวกแบบคนอิสลาม

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว และจะได้ประสานไปที่บริษัทให้กำชับตักเตือนพนักงานขับรถคนดังกล่าว โดยห้ามมิให้จอดรถส่งผู้โดยสารเลยป้ายอีกหากฝ่าฝืนไม่เชื่่อฟัง และมีเรื่องถูกร้องเรียนเข้ามาอีก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว และจะได้ประสานไปที่บริษัทให้กำชับตักเตือนพนักงานขับรถคนดังกล่าว โดยห้ามมิให้จอดรถส่งผู้โดยสารเลยป้ายอีกหากฝ่าฝืนไม่เชื่่อฟัง และมีเรื่องถูกร้องเรียนเข้ามาอีก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ