ร้องเรียนสาย 68 บอกข้อมูลไม่ครบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผมสอบถามกระเป๋ารถเมล์สาย 68 หมายเลขทะเบียน 12-008 5-40157 ว่าได้พผ่าน มจธ.บางมด ซึ่งได้ทางกระเป๋าตอบผ่าน เมื่อรถเข้าสู่บางขุนเทียนผมจึงถามอีกว่าไหนบอกไป มจธ. บางมด เขาบอกว่าไป มจธ.ยางขุนเทียน แล้วให้ไปต่อรถไหนม.ซึ่งผมได้นั่งมาจากดินแดน ท่าไม่เข้าบางมดก็บอกจะได้ไม่เสียเวลาสุดท้ายผมต้องขาดเรียนวิชาหนึ่งไปโดยเสียเวลาเปล่า ผมขอให้ทางลงโทษพนังงานด้วยแล้วส่งใบประกาศหรือการลงโทษมาทางช่องทาวติดต่อที่ให้ไว้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ