ร้องเรียนสาย 63

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์แอร์ สีส้ม สาย63 มุ่งหน้าไปนนทบุรี จุดเกิดเหตุ ป้ายตรงข้ามม.เกษตร หลังจากเลี้ยวซ้ายมาจากแยกเกษตร คนขับรีบปิดประตู และออกรถ ก่อนที่ผู้โดยสารจะลงจากรถ ทำให้เกือบจะเสียหลักล้ม เลขตั๋มสีน้ำเงิน26 เลขตั๋วสีดำ5069302

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถสาย 63 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าวมีโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)