ร้องเรียนสาย 63

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากมีรถวิ่งจากอนุเสาวรีย์แล้วผ่านป้ายหมอชิตน้อยมาก รอนาน และจากนนท์ไปอนุเสาวรียก็ไม่ค่อบมี มีแต่เสริมเซนทรัลลาดพร้าว ทำให้รอนานทั้งขาไปและขากลับ ช่วยแก้ไขด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลนำปรับปรุง จัดสรรการปล่อยให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ