ร้องเรียนสาย 536

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 536 มุ่งหน้าปากน้ำ เช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลาโดยประมาณ 8:30 น.(ที่สำโรง) หมายเลขรถดูผ่านแอป via bus แจ้งหมายเลข 12-5631 3-44187 ทันทีที่รถลงทางด่วนบางนาพนักงานเก็บค่าโดยสารนำป้าย "เติมก๊าซ" มาแทนที่ป้ายปกติทันที และเมื่อถึงป้ายสำโรง พนักงานตะโกนบอกผู้โดยสารว่ารถหมดระยะแล้วจะเติมก๊าซ ให้ผู้โดยสารลงจากรถทั้งหมด ขณะที่ผู้โดยสารบางคนขอไปลงป้ายปู่เจ้า พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ไม่ยอมให้ติดรถไปลงด้วย ขอร้องเรียนให้ ขสมก. ตักเตือนเจ้าหน้าที่สาย 536 ในเหตุการณ์ครั้งนี้ในเรื่องการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและสุภาพดังนี้ 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารไม่แจ้งล่วงหน้าว่ารถหมดระยะสำโรง และไล่ผู้โดยสารลงทั้งหมด ทั้งที่ป้ายรถเมล์ช่วงที่อยู่ประตูน้ำเป็นป้ายปกติสุดสายปากน้ำ 2. หากรถเมล์ก๊าซใกล้หมดจริงและจำเป็นต้องหยุดให้บริการก่อนที่จะสุดสายปากน้ำ เหตุใดจึงไม่อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนให้ผู้โดยสารนั่งรถคันอื่นแทน เหตุใดจึงปล่อยผู้โดยสารลงโดยไม่สนใจใดๆ ทำให้ผู้โดยสารต้องเสียเงินและเสียเวลา 3. พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงท่านนี้พบว่าทำเช่นนี้หลายครั้งแล้ว 4. จริงๆก็น่าจะตักเตือนพนักงานขับรถด้วยเพราะพนักงานขับรถก็ไม่ได้ว่าอะไร คงปล่อยให้พนักงานเก็บค่าโดยสารตัดสินใจทำแบบนั้น