ร้องเรียนสาย 510 ครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับไว วิ่งขวา ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่เห็นว่าโบก วันที่ 14 เมษายน 2561 สาย 510 ขาไปอนุสาวรีย์ชัยฯ หมายเลขรถ 1-44120 เวลาประมาณ 16.3X น. ป้ายรถตรงข้ามซอยรัตนะ *อันนี้ข้อมูลลายละเอียดรถในแอพ ViaBus / *ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถใน http://www.cityglide.com จะเป็นหมายเลข 1-44102 รบกวนตรวจสอบข้อมูลด้วยครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ