ร้องเรียนสาย 28 เลขรถ 4-38(1)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
28 เลขรถ 4-38(1) ทะเบียน I6-8220 เหตุการณ์ช่วง 6.30- 7.00 ตั้งแต่ วังสวนจิตรลดา ถึงสะพานซังฮี้ ขับจี้ท้าย ปาดหน้า เปลี่ยนช่องการจราจรกระทันหัน อันตรายครับ กระทบกันกลายคัน คนเดินเท้าข้ามถนนอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)