ร้องเรียนสาย 25

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 21 พ.ค. เวลา 14:00 รถสาย 25 สีชมพูขับผ่านพระพรมเอราวัณ แยกราชประสงค์ พยายามแซงรถของดิฉันแบบกะทันหันมากและเกือบชน ดิฉันจึงบีบแตร และคนขับรถคันดังกล่าวได้ลงจากรถมายืนด่าดิฉันที่หน้าต่างรถเป็นเวลานาน คนขับไม่ได้ใส่เครื่องแบบ ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงิน ดูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่มากๆ อยากให้องค์กรช่วยดูแลความประพฤติหน่อยค่ะ คนๆ นี้จะเป็นอันตรายต่อรถคันอื่นบนท้องถนนได้

เรียน ท่านผู้ร้องเรียน ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียน พขร. สาย 25 แซงรถผู้ร้อง เกือบชน และพขร.ลงมายืนด่าผู้ร้องเป็นเวลานาน ไม่มีมารยาทในการใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้เนื่องจาก ไม่ได้แจ้งหมายเลขทะเบียนรถ จึงไม่สามารถแจ้งข้อมูลให้ผุ้ประกอบการหาตัวผู้ประทำผิดมาสอบสวนลงโทษได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ